HIMSS Europe and Health 2.0 Conference

May 27-29, 2018 | Sitges, Barcelona

Dutch Community

Welkom bij de HIMSS Europe 18 Dutch Community!

HIMSS Europe, Nictiz, VMBI en Cognicum slaan voor de organisatie van HIMSS Europe & Health 2.0 Europe 18 opnieuw de handen ineen. Deze editie is het Ministerie van VWS ook betrokken. Net als op de eHealth Week 2016 in Amsterdam is Nederland 'gastheer' van het congres. Dit betekent dat de ruimte voor Nederlandse bijdragen aan het internationale programma groot is.


Samenwerking Ministerie van VWS

HIMSS heeft het Nederlandse Ministerie van VWS gevraagd om samen het programma voor het congres vorm te geven.

Voor VWS is de HIMSS Europe 2018 conferentie een logisch vervolg op de internationale eHealth Week van 2016 in Amsterdam. Daar heeft Nederland laten zien internationaal in de digitale zorg voorop te lopen. Door het bij elkaar brengen van alle relevante partijen in het zorg-informatie en -innovatie ecosysteem wordt een positieve impuls gegeven aan de verdere opschaling van werkende oplossingen, constructieve samenwerking tussen partijen in het veld en de export van Nederlandse kennis, ervaring en oplossingen naar onze Europese partners.

De zorg-informatie-markt is immers een internationale markt met veel grote spelers en veel innovatieve oplossingen die we ook in Nederland kunnen toepassen. En die markt biedt ook mogelijkheden voor (startende) Nederlandse ondernemers. Het Ministerie van VWS onderstreept daarom het belang van de samenwerking met Health 2.0, waardoor ook de Europese startup gemeenschap aanwezig is op het congres.


Thema – Van praten naar actie!

Samen met het HIMSS, Health 2.0 team en de Dutch Community wordt hard gewerkt aan een inspirerend programma, met veel aandacht voor het creëren van impact. Om daadwerkelijk stappen te zetten in de digitale zorg gaan we met een krachtig programma vol inhoudelijke interactieve sessies ‘Van Praten naar Actie’.

HIMSS Europe 2018 heeft vier centrale thema’s met de patiënt als uitgangspunt:

 1. Empowering patients and citizens to become CEO of their own health;
 2. From hospitals to patient homes: integrating health + care;
 3. Unleashing the power of data through primary and secondary use, en
 4. Leading change towards future-proof health systems.

Om van elke bezoeker een ‘changemaker’ te maken, richten de interactieve sessies zich op het maken van nieuwe ideeën en concrete vervolgstappen. Om dit nog tastbaarder te maken, komt u overal op het event onze avatars tegen. De avatars zijn: de patiënt, een dokter, een SME Entrepreneur, een internationale sales manager, de ziekenhuis manager en de secretaris-generaal van het ministerie van gezondheid. Met storytelling laten de avatars wat een doelgroep in een vraagstuk kan betekenen. De avatars zijn een leuke en krachtige tool om de verhalen van HIMSS mee naar huis te nemen en te vertellen wat HIMSS voor jou heeft betekend.


Dutch Community Programma zondag 27 mei 2018

Hier kunt u de samenvatting van de Kick-off sessie vinden


Presentaties

Hier kunt u de presentaties downloaden van de Nederlandse kick-off sessie.

Marcel Heldoorn, MedMij

Renie Heerbaart, RZCC

Godfried Bogaerts, Beter Dichtbij

Julian Isla Gomez, Microsoft

Hylke Kingma, KPMG

Jorrit Ebben, Academy Het Dorp

Casper Smeets, Rockstart


Organiserende Partners

Dit Nederlandse programma wordt georganiseerd door de Dutch Community. Een samenwerking tussen Nictiz, VMBI en Cognicum en in samenwerking met HIMSS Europe. Het doel van de Dutch Community is om voor het Nederlandse digitale zorg landschap rondom een bestaande nationale en internationale events, een gemeenschappelijk en waardevol programma aan te bieden.

Het is de ambitie om dit jaarlijks te organiseren tijdens events zoals Zorg en ICT, MIC en de HIMSS conferenties.

Afgelopen februari was de Dutch Community in Las Vegas voor HIMSS US en deze keer voor het eerst samen in Sitges voor HIMSS Europe. Met een inhoudelijk en sociaal sterk programma proberen wij de verbinding te zoeken en aan te brengen tussen de internationale en nationale ontwikkelingen en de mensen die deze verandering in het digitale zorglandschap mogelijk maken. Met deze aanpak beogen we het rendement van waardevolle internationale en nationale bijeenkomsten voor de Nederlandse deelnemers te verhogen en Nederland als gidsland voor de digitale zorg sterk neer te zetten en uit te dragen.

Dit jaar is het Dutch Community programma georganiseerd door:

 • Conchita Hofstede (Nictiz)
 • Amber Hidding (HIMSS EU)
 • Patrick van der Schaaf (Cognicum)
 • Herko Coomans (Ministerie van VWS)
 • Merik Seven (VMBI)

We wensen u een goede conferentie toe!

Nictiz
Nictiz is het expertisecentrum e-health en doet onderzoek en duidt trends in e-health ten behoeve van landelijk beleid voor partijen, zoals het ministerie van VWS, landelijke koepels en het Informatieberaad Zorg. Ook ontwikkelt en beheert Nictiz informatiestandaarden. Deze standaarden zijn nodig om het uitwisselen van informatie in de zorg mogelijk te maken. Daarbij adviseert Nictiz zorginstellingen en softwarespecialisten bij de implementatie van standaarden en optimalisatie van gegevensuitwisseling.

VMBI
ICT in de gezondheidszorg is een breed en veelomvattend terrein. De VMBI wil een gids op dat gebied zijn. Wij richten ons op medici, verpleegkundigen, wetenschappers, studenten, managers, adviseurs, informatici en gebruikers die betrokken zijn bij de ICT in de gezondheidszorg.

De VMBI is opgericht ten behoeve van diegenen die werkzaam zijn op het gebied van de medische informatica/informatiekunde in de breedste zin. De VMBI kent leden en student-leden en is in principe bedoeld voor al diegenen die zich voor het vakgebied interesseren.

Cognicum
Cognicum organiseert en ontwikkelt conferenties, studiereizen, netwerkbijeenkomsten, workshops en andere bijeenkomsten voor management, bestuurders in de zorg, onderwijs, overheid en multinationals. Met de inhoud als leidraad faciliteren we met veel persoonlijke aandacht bijeenkomsten waar netwerken een belangrijk aspect is. Onze kracht is het ontzorgen zowel voor u als voor de deelnemers.


Industry partners


Meer info?

Voor meer informatie en partner- en sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met Amber Hidding.

  Stay Informed

  Sign up for the latest information on HIMSS Europe events.

   

  Sign up now