HIMSS and Health 2.0 European Conference

Thank you for attending the 2019 event.
We look forward to seeing you again 26-28 May 2020!

11-13 June, 2019 | Helsinki, Finland

Dutch Programme

Dutch Delegation

Ook dit jaar nodigen we u uit voor de samenkomst van de HIMSS Dutch Community als delegatie naar HIMSS Europe 19 & Health 2.0 (11-13 juni 2019, Helsinki) Zoals voor eerdere edities, zal ook deze keer weer een speciaal programma worden georganiseerd, waarbij HIMSS samenwerkt met VMBI, Nictiz en Cognicum. Met deze partners wordt er gezorgd voor een uniek en educatief programma inclusief vele netwerkmogelijkheden tijdens het Holland House.

Thema

In de huidige tijd genieten de meeste mensen en sectoren van economische voorspoed. Tegelijkertijd is er een steeds nijpender tekort aan middelen. Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel en er staat grote druk op beschikbare gelden. Parallel hieraan worden we geconfronteerd met een groeiende vraag naar zorg. Anders gezegd, het elastiek wordt aan twee kanten uitgerekt. Schaarste heeft vaak een nare bijsmaak. Mensen staan in een overlevingsmodus en zijn gericht op de korte termijn. Echter, schaarste kan ook leiden tot positieve resultaten. Denk aan innovatie en een vergroot probleemoplossend vermogen. Met de creativiteit van de mens kan op korte termijn al veel worden opgelost. Maar, hoe houden we de lange termijn doelen helder? Een strategie voor de eigen organisatie is van groot belang om te overleven. ‘Wie wil ik zijn en wat is mijn positie in de maatschappij?’

Tijdens de Nederlandse workshop op woensdagmiddag geven we mooie voorbeelden van toepassingen in het zorgdomein die antwoord geven op de uitdagingen van nu en van de toekomst.

Tijdens het plenaire programma van HIMSS Europe 19 zetten we voort wat we zijn begonnen in Orlando tijdens HIMSS19: de gevolgen van schaarste in de zorg aan de hand van een selectie van de volgende aandachtsgebieden:

  • Leiderschap
  • HR
  • ICT en technologie als ondersteuning van het primaire proces
  • Financiering
  • De rol van de zorgprofessional

180528_HIMSS_SITGES_0540

180528_HIMSS_SITGES_0309

Programma overzicht voor de Dutch Community

Dinsdag 11 juni

Woensdag 12 juni

Donderdag 13 juni

Vrijdag 14 juni

- Aankomst

- Nederlandse workshop

- Holland House receptie*

- Ontbijt*

- HIMSS Programma

- Dutch Digital Health Party*

- Ontbijt*

- HIMSS Programma

- Vertrek

- Ontbijt*

- Referentiebezoek*

- Vertrek

*=onderdeel van het Cognicum reisarrangement. Niet inbegrepen in de gewone registratieprijs

Bekijk hier het algemene HIMSS Europe 19 programma

Sprekers

Dinsdag

Virtual Ward Amsterdam

Een technisch platform als hulpmiddel voor informatie-uitwisseling en communicatie tussen alle professionals die bij een patiënt met een bepaalde aandoening betrokken zijn. Via de Virtual Ward Amsterdam zijn patiënten in staat zo min mogelijk tijd in een ziekenhuis of zorginstelling door te brengen. Er wordt een zorgcontinuüm gecreëerd waarbij de patiënt die thuis is, het centrale middelpunt vormt. In plaats van volgordelijke ketenzorg te leveren, wordt er netwerkzorg geleverd. Drie partijen hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot de doorontwikkeling van het concept Virtual Ward: zorgverzekeraar Zilveren Kruis, medisch specialistische zorg vanuit ziekenhuis OLVG, thuiszorg/ouderenzorgorganisatie Cordaan.

Het perspectief van zorgprofessionals (in de wijk en in het ziekenhuis) en patienten, het bedrijfsmatige perspectief èn de toekomstbestendigheid van dit zorgconcept voor de zorg in het totaal, worden toegelicht door Monique Slee-Valentijn, directeur bij Cordaan, tevens internist en Jeroen van Roon, lid Raad van Bestuur OLVG.

 

Woensdag

Maarten Ellenbroek, Projectleider I&A / Domotica verpleegkundige, Topaz

Maarten Ellenbroek, Projectleider I&A / Domotica verpleegkundige, Topaz

Gedurende zijn studie HBO-verpleegkunde startte Maarten Ellenbroek een eigen bedrijf binnen de ICT. Na zijn studie is hij aan het werk gegaan als wijkverpleegkundige bij Topaz, waar zijn ICT-kennis niet lang onopgemerkt bleef. Hij specialiseerde zich in de richting van de zorgtechnologie, en na enkele jaren stapte hij over naar de afdeling Automatisering en Informatisering als projectleider Zorgtechnologie. Inmiddels is hij begonnen aan de master Advanced Healthcare Informatics Practice.

Tijdens HIMSS zal Maarten spreken op de dinsdagmiddag van het Nederlandse programma, samen met Jeroen Windhorst van V&VN.

 

Kalle Killar, Plaatsvervangend Secretaris-Generaal e-diensten en innovatie, Ministerie van Sociale Zaken, Etland

Kalle Killar, Plaatsvervangend Secretaris-Generaal e-diensten en innovatie, Ministerie van Sociale Zaken, Etland

Kalle Killar is de plaatsvervangend secretaris-generaal voor e-diensten en innovatie bij het Ministerie van Sociale Zaken in Estland.

Kalle heeft meer dan 15 jaar ervaring in verschillende functies in de internationale organisaties (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, Europese Commissie) en in verschillende ministeries in Estland.

Gedurende zijn loopbaan heeft Kalle ervaring opgedaan in verschillende gebieden, van het landbouwbeleid van de EU tot het investeringsbankwezen in Londen, waardoor hij zich kan aanpassen aan de veranderende omgeving en een positieve houding kan behouden met het vermogen om innovatieve oplossingen te vinden in het tijdperk van slechte problemen.

Kalle heeft een MBA in Business Administration van de Universiteit van Tartu.

 

Anna Riera

Anna Riera, Membership Director, Catalan Hospital, Health and Social Services Association

Anna Riera is MD, MBA, MPA, tegenwoordig lid van het lidmaatschap van Unió Catalana d'Hospitals, Catalaans ziekenhuis, vereniging van gezondheids- en sociale diensten. Ze heeft een graad in Geneeskunde van Universitat Autónoma de Barcelona en is Interne Geneeskundespecialist. Ze heeft een MBA van ESADE Business and Law School en Georgetown University, Executive Master in Leadership Healthcare Organizations, Health and Healthcare Administration and Management. Executive Master in Public Administration van ESADE. Ze heeft ook gewerkt als zorgconsulent, zowel in Spanje als in het buitenland. Ze is lid van het Global Health Leadership Forum, van de University of California Berkeley School of Public Health, de Barcelona Graduate School of Economics en van het Universitat Pompeu Fabra Economics and Health Research Centre (CRES). Zij heeft een grondige kennis van de organisatie van gezondheidszorgsystemen.

 

Helen Schonenberg

Helen Schonenberg, Senior Wetenschapper, Philips Research

Dr.ir. Helen Schonenberg is senior wetenschapper bij Philips Research in Nederland. Sinds haar opleiding als röntgentechnicus raakte Helen steeds meer geïnteresseerd in de combinatie tussen technologie en gezondheidszorg. In 2012 behaalde zij een doctoraat in Computer Science aan de Technische Universiteit van Eindhoven binnen het vakgebied process mining. Bij Philips Research zijn haar werkzaamheden gericht op het toepassen en evalueren van geïntegreerde zorg en telehealth toepassingen. Helen heeft twee Europese subsidieprogramma’s gecoördineerd met als doel het opschalen van geïntegreerde zorg in Europa: Advancing Care Coordination & Telehealth Deployment (ACT) en ACT@Scale. Deze projecten hebben geleid tot meerdere praktijkhandboeken met ervaringen over het verhogen van de servicekwaliteit en opschaling.

 

Jeroen Windhorst, Voorzitter CNIO netwerk, V&VN

Jeroen Windhorst, Voorzitter CNIO netwerk, V&VN

Na 14 jaar verpleegkundige ervaring besloot ik mijn frustratie om te zetten in daden. Frustratie over inefficiënte werk- en zorgprocessen en de gevolgen daarvan voor de patiënt en zorgverlener. Met een fascinatie voor technologie in de gezondheidszorg ben ik gaan werken voor een EPD softwareleverancier en tegenwoordig werk ik als onafhankelijk adviseur binnen de Zorg & IT. Twee jaar geleden heb ik het initiatief genomen om het CNIO-netwerk op te richten. Op dat moment waren er 3 tot 4 CNIO's in Nederland. In de afgelopen twee jaar is het netwerk gegroeid tot ruim 25 CNIO's en groeit dit aantal maandelijks. Binnen het netwerk wordt informatie gedeeld tussen de CNIO's en functioneert het netwerk o.a. ook als klankbord en vraagbaak voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, softwareleveranciers, gezondheidsorganisatie, etc.

Het belangrijkste doel is om de gezondheidszorg te veranderen en nieuwe technologie te gebruiken op een manier die een positieve impact heeft voor de patiënt en zorgprofessionals. De enige manier om dat doel te bereiken, is de zorgprofessional in te bedden bij het ontwikkelen van nieuwe technologie en het veranderingsproces. CNIO's zijn op een strategisch niveau binnen een organisatie gepositioneerd en kunnen de wereld van verpleegkundigen, IT en het bestuur van een zorgorganisatie met elkaar verbinden. Dit is een enorme ontwikkeling en verbetering en getuigt daarnaast van verpleegkundig leiderschap. Ik ben ontzettend trots om voorzitter te mogen zijn van zo'n geweldige groep CNIO's. Samen zullen we de gezondheidszorg positief veranderen!

DONDERDAG

In Nederland heeft het Ministerie van VWS ervoor gekozen zelf meer regie te gaan voeren op interoperabiliteit in Nederland. Er is door de Minister een programma in het leven geroepen om voor een tiental prioritaire zorgprocessen de gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals te versnellen. Om te bepalen met welke zorgprocessen het Ministerie moest beginnen, zijn openbare consultaties georganiseerd waar iedereen is uitgenodigd om een usecase te presenteren die in aanmerking komt voor prioriteit. Daar is door velen op gereageerd en uit deze mondelinge en schriftelijke consultaties zijn 13 prioritaire zorgprocessen geselecteerd. Nictiz is vanaf het begin betrokken bij dit Programma Gegevensuitwisseling. Aan de hand van de usecase Acute Zorg: overdracht van Ambulance naar de Spoedeisende Hulp vertelt Conchita Hofstede, Manager Expertisecenter Nictiz, wat de aanpak is, welke uitdagingen er zijn en aan welke oplossingen wordt gedacht om de versnelling van interoperabiliteit in Nederland te realiseren.

Zorg- en ICT-professionals uit verschillende Europese landen worden van harte uitgenodigd om mee te denken over (bewezen) strategieën die behulpzaam zijn bij de versnelling.

Registratie & Reisarrangementen

Deelname aan het programma van de HIMSS Dutch Community is voorbehouden aan zorgprofessionals: CIO's, CMIO's, ICT-managers, informatiemanagers en bestuurders. Deelname aan de Nederlandse Delegatie voor leveranciers is gebaseerd op partnerschap. Als leverancier kunt u zich niet inschrijven als u geen partner bent. Voor meer informatie, neem contact op met Amber Hidding - +34 655345741 of ahidding@himss.org

Registratie is nu open voor de Nederlandse Delegatie! Registratiekosten zijn de volgende:

Zorginstellingen 799€ + btw
Community partners 799€ + btw
Holland House partners 2099€ + btw

Reisarrangementen worden u uit handen genomen door Cognicum.

Zorginstellingen die meereizen met Cognicum krijgen 15% korting op registratie! Bekijk hier de reisarrangementen. Nadat u uw reisarrangement heeft geboekt kunt u met een kortingscode registreren voor uw HIMSS Badge.

 

Organiserende partners

HIMSS, Nictiz, VMBI en Cognicum coördineren een op inhoud en netwerkmogelijkheden gericht programma voor de Nederlandse delegatie naar HIMSS Europe 19 in Helsinki.

Nictiz logo

Nictiz

Nictiz is het expertisecentrum e-health en doet onderzoek en duidt trends in e-health ten behoeve van landelijk beleid voor partijen, zoals het ministerie van VWS, landelijke koepels en het Informatieberaad Zorg. Ook ontwikkelt en beheert Nictiz informatiestandaarden. Deze standaarden zijn nodig om het uitwisselen van informatie in de zorg mogelijk te maken. Daarbij adviseert Nictiz zorginstellingen en softwarespecialisten bij de implementatie van standaarden en optimalisatie van gegevensuitwisseling.

vbmi logo

VMBI

ICT in de gezondheidszorg is een breed en veelomvattend terrein. De VMBI wil een gids op dat gebied zijn. Wij richten ons op medici, verpleegkundigen, wetenschappers, studenten, managers, adviseurs, informatici en gebruikers die betrokken zijn bij de ICT in de gezondheidszorg.

De VMBI is opgericht ten behoeve van diegenen die werkzaam zijn op het gebied van de medische informatica/informatiekunde in de breedste zin. De VMBI kent leden en student-leden en is in principe bedoeld voor al diegenen die zich voor het vakgebied interesseren.

cognicum logo

Cognicum

Cognicum organiseert en ontwikkelt conferenties, studiereizen, netwerkbijeenkomsten, workshops en andere bijeenkomsten voor management, bestuurders in de zorg, onderwijs, overheid en multinationals. Met de inhoud als leidraad faciliteren we met veel persoonlijke aandacht bijeenkomsten waar netwerken een belangrijk aspect is. Onze kracht is het ontzorgen zowel voor u als voor de deelnemers.

Senior Partners


Cerner logo

D&A logo
EY logo


Forcare logo
Furore logo
HP logo

Intermax logo
Intersystems logo
KPMG logo
nuance logo
openline logo
Pharma partners logo
salves logo
 
 
 

Associate Partners

AFAS software logo
agfa logo
Alphatron medical logo
Beter Healthcare logo

 

Buiten Huis logo
Carestream logo
Chipsoft logo
Cisco logo

 

Deloitte logo


Fortinet logo
FujiFilm
google cloud logo

 

igroep logo
KPN Health logo
M and I partners logo
Microsoft logo

 

Mobquity logo
Monaco logo
Nutanix logo
Oracle logo

 

Quint logo
RAM technology logo
SAS logo

Sectra logo

 

Smartmed logo
Telindus logo
Vital Health
Vosko logo

 

winvision logo
 
 
 

Meer informatie?

Voor meer informatie en partner- en sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met Amber Hidding

Stay Informed

Sign up for the latest information on HIMSS Europe events.

 

Sign up now