HIMSS Europe and Health 2.0 Conference

Sitges, Barcelona
May 27-29, 2018

Dutch Community

Welkom bij de HIMSS Europe 18 Dutch Community!

HIMSS Europe, Nictiz, VMBI en Cognicum slaan voor de organisatie van HIMSS Europe & Health 2.0 Europe 18 opnieuw de handen ineen. Deze editie is het Ministerie van VWS ook betrokken. Net als op de eHealth Week 2016 in Amsterdam is Nederland 'gastheer' van het congres. Dit betekent dat de ruimte voor Nederlandse bijdragen aan het internationale programma groot is.


Samenwerking Ministerie van VWS

HIMSS heeft het Nederlandse Ministerie van VWS gevraagd om samen het programma voor het congres vorm te geven.

Voor VWS is de HIMSS Europe 2018 conferentie een logisch vervolg op de internationale eHealth Week van 2016 in Amsterdam. Daar heeft Nederland laten zien internationaal in de digitale zorg voorop te lopen. Door het bij elkaar brengen van alle relevante partijen in het zorg-informatie en -innovatie ecosysteem wordt een positieve impuls gegeven aan de verdere opschaling van werkende oplossingen, constructieve samenwerking tussen partijen in het veld en de export van Nederlandse kennis, ervaring en oplossingen naar onze Europese partners.

 

De zorg-informatie-markt is immers een internationale markt met veel grote spelers en veel innovatieve oplossingen die we ook in Nederland kunnen toepassen. En die markt biedt ook mogelijkheden voor (startende) Nederlandse ondernemers. Het Ministerie van VWS onderstreept daarom het belang van de samenwerking met Health 2.0, waardoor ook de Europese startup gemeenschap aanwezig is op het congres.

 


Thema – Van praten naar actie!

Samen met het HIMSS, Health 2.0 team en de Dutch Community wordt hard gewerkt aan een inspirerend programma, met veel aandacht voor het creëren van impact. Om daadwerkelijk stappen te zetten in de digitale zorg gaan we met een krachtig programma vol inhoudelijke interactieve sessies ‘Van Praten naar Actie’.

HIMSS Europe 2018 heeft vier centrale thema’s met de patiënt als uitgangspunt:

 1. Empowering patients and citizens to become CEO of their own health;
 2. From hospitals to patient homes: integrating health + care;
 3. Unleashing the power of data through primary and secondary use, en
 4. Leading change towards future-proof health systems.

Om van elke bezoeker een ‘changemaker’ te maken, richten de interactieve sessies zich op het maken van nieuwe ideeën en concrete vervolgstappen. Om dit nog tastbaarder te maken, komt u overal op het event onze avatars tegen. De avatars zijn: de patiënt, een dokter, een SME Entrepreneur, een internationale sales manager, de ziekenhuis manager en de secretaris-generaal van het ministerie van gezondheid. Met storytelling laten de avatars wat een doelgroep in een vraagstuk kan betekenen. De avatars zijn een leuke en krachtige tool om de verhalen van HIMSS mee naar huis te nemen en te vertellen wat HIMSS voor jou heeft betekend.

Bekijk de webinar voor een uitgebreide toelichting

Programma – Van praten naar actie!

De Nederlandse bijdrage is voor het congres is groot. We zijn dan ook erg blij dat Lucien Engelen, directeur van het Radboud REshape Center de ‘gastheer’ is voor het hele congres! Secretaris-generaal van het Ministerie van VWS Erik Gerritsen verzorgt ook een keynote.

 • Zondag 27 mei starten we om 15:00 uur met een kick-off voor de HIMSS Dutch Community. Na de kick-off begint het internationale congresprogramma met de openingskeynote en de openingsreceptie.
 • Maandag 28 mei staan de eerste twee thema’s centraal:
  • Empowering patients and citizens to become CEO of their own health
  • From hospitals to patient homes: integrating health + care.
 • Dinsdag 29 mei staat in het teken van de thema’s:
  • Unleashing the power of data through primary and secondary use
  • Leading change towards future-proof health systems.

Elk thema wordt uitgediept in inspirerende presentaties, waarna ‘s middags per thema een grote workshop gehouden wordt. Een gevarieerde groep deelnemers werkt aan ronde tafels aan het opschalen van werkende oplossingen: wat is ervoor nodig om iets dat lokaal werkt, breed inzetbaar te maken. Zo krijgen de deelnemers concrete handvatten om zinvolle stappen vooruit te kunnen zetten.

In het programma vindt u ook:

 • Netwerkmogelijkheden: o.a. Holland House by the Sea
 • Beursvloer
 • ‘unconference’ ruimtes: voor het geval u zelf ad hoc een sessie wilt organiseren om een verse samenwerking verder uit te diepen.

Hele ecosysteem op één congres: ook zorg start ups

HIMSS Europe 2018 wordt parallel georganiseerd aan Health 2.0 Europe 2018. Health 2.0 is een internationale organisatie die zich richt op het ondersteunen van zorg startups. De Europese zorgstartup gemeenschap is daarom ook aanwezig. Er zijn sessies die voor beide groepen toegankelijk zijn, er zijn veel inspirerende start ups aanwezig op de beursvloer én de Nederlandse startup accelerator Rockstart organiseert in samenwerking met Health 2.0 de Dutch Digital Health Challenge, waar startups die al samenwerken met partijen in de zorg, hun succes kunnen opschalen.


Registratie

Schrijf u via deze link in voor het HIMSS Europe 18 arrangement


Organiserende Partners

Graag bedanken wij onze partners voor hun bijdrage aan de Dutch Community:

Nictiz
Nictiz is het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth. Nictiz helpt veldpartijen bij de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van informatiestandaarden. Naast het gestandaardiseerd vastleggen en uitwisselen van informatie, ondersteunt Nictiz de zorgsector bij de inzet van eHealth. Onze kennis stellen we beschikbaar via de jaarlijkse eHealth-monitor, diverse publicaties, platforms en gastdocentschappen aan universiteiten, hogescholen en beroepsopleidingen in de zorgICT.

VMBI
ICT in de gezondheidszorg is een breed en veelomvattend terrein. De VMBI wil een gids op dat gebied zijn. Wij richten ons op medici, verpleegkundigen, wetenschappers, studenten, managers, adviseurs, informatici en gebruikers die betrokken zijn bij de ICT in de gezondheidszorg.

De VMBI is opgericht ten behoeve van diegenen die werkzaam zijn op het gebied van de medische informatica/informatiekunde in de breedste zin. De VMBI kent leden en student-leden en is in principe bedoeld voor al diegenen die zich voor het vakgebied interesseren.

Cognicum
Cognicum organiseert en ontwikkelt conferenties, studiereizen, netwerkbijeenkomsten, workshops en andere bijeenkomsten voor management, bestuurders in de zorg, onderwijs, overheid en multinationals. Met de inhoud als leidraad faciliteren we met veel persoonlijke aandacht bijeenkomsten waar netwerken een belangrijk aspect is. Onze kracht is het ontzorgen zowel voor u als voor de deelnemers.


Industry partners


Meer info?

Voor meer informatie en partner- en sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met Amber Hidding.

Stay Informed

Sign up for the latest information on HIMSS Europe events.

 

Sign up now